צור קשר

מלא את פרטייך ואחד מנציגנו יחזור אלייך בהקדם.

שם
טלפון
אימייל
הודעה

מאמרים

מחיקת רישום פלילי לחיילים שהורשעו במשפט בבית דין צבאי

הרשעה בבית משפט מלווה בד"כ ברישום פלילי. נכון הדבר אף לגבי חיילים המורשעים במשפט צבאי בפני בית דין צבאי, גם בעבירות בעלות אופי צבאי מובהק כגון היעדרות מן השירות, עריקות, שימוש בלתי חוקי בנשק ועוד.

רישום פלילי הינו רישום העבירה במאגר המידע של משטרת ישראל. לרישום זה משמעויות רבות לגבי המורשע ובהן אי יכולת לקבל "תעודת יושר", מניעה מקבלת רישיון אחזקת נשק, מניעת עיסוק במקומות עבודה או מקצועות מסוימים ובהם עבודה בחלק ממוסדות המדינה, בעריכת דין ועוד. לפיכך, חשוב לטפל במחיקתו.

במרבית העבירות הנושאות רישום פלילי נמחק הרישום לאחר כשבע עשרה שנה מיום ההרשעה. לגבי חיילים העומדים לדין בבית דין צבאי, קיימת אפשרות ייחודית לפיה יתכן ויירשם "רישום פלילי מופחת" הנמחק כעבור 5 שנים בלבד. סוג הרישום מותנה בעבירה ובחומרת הענישה.

כל אזרח או חייל, אשר הורשע בעבירה המלווה ברישום פלילי, רשאי לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה. בסמכות הנשיא להורות על מחיקת ההרשעה באופן בו לא יהיה ניתן לעשות כל שימוש ברישום או על קיצור תקופת המחיקה, כך שהעבירה תמחק בטרם יחלפו שבע עשרה שנה מיום ההרשעה.

נשיא המדינה מחליט לגבי מתן חנינה לאחר עיון בבקשת החנינה של המורשע ובעבירות שנדונו בפני בית דין צבאי גם בחוות דעת מטעם הפרקליטות הצבאית.

בפרקליטות הצבאית נקבעה מדיניות לפיה, בעבירות צבאיות במהותן (כגון עריקות, שימוש בלתי חוקי בנשק ואף בשימוש בסמים קלים), יומלץ לנשיא המדינה לקצר את תקופת מחיקת הרישום בדבר אותן עבירות, לאחר שחלפו כשלוש וחצי שנים מיום ההרשעה או שחלפה שנה וחצי מתום שירות חובה תקין, לפי המוקדם מבין השניים. אולם, במקרים מיוחדים סוטה הפרקליטות מכללים אלו באישור הפרקליט הצבאי הראשי.

בבקשת חנינה יש לציין כל נימוק שיכול להוות שיקול להקלה כגון: שירות תקין, היעדר עבירות נוספות ובפרט לאחר ההרשעה הנידונה, המלצות מפקדים, המלצות מעביד, נסיבות אישיות, תעודות הצטיינות או תעודות המעידות על הישגים מיוחדים התנדבות וכיוצ"ב.

מומלץ לציין בבקשה את תוכניות מבקש החנינה לעתיד, כגון לימודי השכלה גבוהה או ניסיון ולהתקבל לעבודה, וכיצד עשוי הרישום הפלילי להשפיע עליהן.

חשוב מאוד לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים מכל סוג שהוא היכולים לתמוך בבקשה.

כל אדם שיש לו רישום פלילי יכול להגיש בקשה למחיקתו באופן אישי. אולם, על מנת לערוך את הבקשה באופן שיגדיל את הסיכויים לתשובה חיובית, ולניהול ההליך באופן יעיל ומהיר, רצוי להיעזר בעורך דין המתמצא בתחום, ובמקרה של הרשעה בבית דין צבאי – להיעזר בעורך דין העוסק במשפט צבאי.